Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd op de juistheid van de gepresenteerde gegevens. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht wordt, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie naar verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. VANESSEN ICT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen (waaronder schade) van activiteiten die op basis van deze site worden ondernomen. Voor officiële annonceringsinformatie verwijzen wij u naar de site -of andere informatiebronnen- van de betreffende fabrikant.

Neem direct contact op
of bel ons: 0342 461695